Madalbal

Název firmy Madal Bal a.s.
Web http://shop.madalbal.cz/

Firma Madal Bal vznikla z nadšení lidí, které spíše než profese spojuje zájem o jógu (jakkoli překvapivé pak může být, že prodáváme především zrovna nářadí). Naši zaměstnanci jsou výborní lidé, kteří sdílí podobný životní styl, optimistický pohled na svět, zálibu v posouvání svých vlastních hranic – a vesměs se rádi usmívají. :-)

„Když tě postihnou problémy,
jednoduše je zažeň svým úsměvem.“

Chci napojit dodavatele Madalbal na můj e-shop